WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Z życia wydziału

konferencja studencko-doktorancka Dziwna sprawa ta młodość | plakat


wystawa prac Anny Perłowskiej-Weiser | plakat


Informacja o rekrutacji na „Podyplomowe studia języka polskiego jako obcego i jako drugiego”


Pracownicy Pracowni Sztuki z wizytą w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie | obraz EL Greco na wystawie

Struktura wydziału
Ogłoszenia
Informacja o pracy dziekanatu

Szczegółowe informacje o pracy → dziekanatu – terminarz przyjęć interesantów, dane kontaktowe etc.

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Przypominamy o konieczności realizacji Przysposobienia bibliotecznego.
Dostępny jest test on-line ze szkolenia bibliotecznego.
W celu uzyskania zaliczenia należy go rozwiązać do 20 lutego 2023 r. do godz. 14:00. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie USOS.

Test zaliczeniowy online
Rekrutacja pracowników na wyjazdy w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (projekt 2022-1-PL01-KA171-HED-000076270)
Chór akademicki UPH zaprasza Przedłużenie obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO Instrukcja dla studentów i pracowników dot. COVID-19 Pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów