WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Z życia wydziału

artykuł w  gazecie – wywiad z dziekan WNH

W „Życiu Siedleckim” ukazał się wywiad z dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beatą Walęciuk-Dejneką.

Karolina Zwoniarska. Szachownica z papieru | książka

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ukazała się monografia dr Karoliny Zwoniarskiej pt. „Szachownica z papieru”. Autorka jest adiunktem w Pracowni Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych.

Język polski – to temat spotkania w Studiu Wilno | logo TVP Wilno

Gościem programu „Studio Wilno” jest Beata Walęciuk-Dejneka, kierownik Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbywają się warsztaty języka polskiego.

Prace prezentowane na wystawie „Niech szyją! Współczesna polska rzeźba uszyta” stanowią wybór dzieł artystów związanych z Centrum Rzeźby Polskiej na przestrzeni ostatnich 40 lat. Należą do nich m.in. Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Maria Pinińska-Bereś czy Franciszek Orłowski, a także reprezentanci młodego pokolenia. Obiekty, instalacje i filmy prezentowane w przestrzeniach → Studio Cannaregio w Wenecji, tworzą dialog z historią tamtejszego Biennale Sztuki.
Kierunki studiów