WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Z życia wydziału

debata uniwersytecka „Jak wojna na Ukrainie zmieni świat?”


Informacja o rekrutacji na „Podyplomowe studia języka polskiego jako obcego i jako drugiego”


Pracownicy Pracowni Sztuki z wizytą w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie | obraz EL Greco na wystawie


spotkanie ze studentami w auli | widok ogólny

6 października 2022 roku w auli Wydziału Nauk Humanistycznych
i Wydziału Nauk Społecznych odbyło się spotkanie studentów pierwszych lat studiów kierunków: filologia, historia, filologia polska, logopedia z audiologią, sztuki plastyczne z władzami Wydziału.
Kierunki studiów