WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ogłoszenia
Uwaga Studenci !
28 października br. Dziekanat Wydziału Nauk Humani­stycznych będzie czynny w godzinach 12:00–15:15
Informacja dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych
Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych za­prasza studentów pierwszego roku do dziekanatu w celu:
– podpisania ślubowania,
– odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej,
– wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie
od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł).
→ w terminie pierwszego zjazdu
Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich i pra­cowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.
Uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy studia stacjo­narne II stopnia na kierunku → logopedia.
Szczegółowe informacje na stronie IRK
WAŻNE
Informacje o zwiększeniu stypendium doktoran­ckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Wszelkie zaświadczenia dot. studentów/doktorantów są wydawane na podstawie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem odbioru).
Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji
Zasady dokumentowania i upowszechniania publikacji pracowników, doktorantów i studentów UPH określa → Zarządzenie Rektora Nr 69/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
WOT
Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza chętnych do wzięcia udziału → w praktykach i stażach

Kontakt
siedziba WNH
Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
 
Wydarzenia
zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt
25-lecie WH

7 grudnia 2016 roku Wydział Humanistyczny obchodził Jubileusz 25-lecia działalności. Przybyli pracownicy, studenci i zaproszeni goście. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału otworzył prof. Stanisław Jaczyński, dziekan Wydziału Humani­sty­cznego, który powitał gości i przypomniał historię Wydziału. Następnie Jej Magnificencja Rektor Uniwer­sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. Tamara Zacharuk przekazała życzenia pracownikom WH. Wśród zapro­szonych gości byli m.in. dawni pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału, jak również przedstawiciele środowiska lokalnego. Podczas spotkania głos zabrali byli dziekani Wydziału Humanistycznego: dr Franciszek Gryciuk, pierwszy dziekan Wydziału w latach 1991-1996, prof. Piotr Matusak, dziekan Wydziału (1999-2005) oraz prof. Jerzy Kunikowski, dziekan od 2005 do 2012 roku. Częścią uroczystości był także jubileusz 25-lecia otrzymania tytułu naukowego nauk humanistycznych przez Ryszarda Rosę. Laudację wygłosił dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, prorektor ds. nauki, a słowa podziękowania – dr hab. Mariusz Kubiak, dyrektor INSiB. Ważnym momentem posiedzenia RW było wręczenie Medali im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla Siedleckiej Humanistyki oraz dyplomów osobom, które nieprzerwanie od 25 lat pracują na naszym Wydziale. Na zakończenie uroczystości prof. Mirosław Minkina dokonał oficjalnego otwarcia Pracowni Rzeźby im. Mariana Gardzińskiego. Puentą uroczystego spotkania były występy studentów Uniwersytetu oraz uczniów ZSM I i II st. w Siedlcach: Ireny Ochnio, Karola Piątkowskiego, Mateusza Mazurka, Agaty Kuczyńskiej i Szymona Świerzewskiego z reper­tuarem muzycznym Fryderyka Chopina, Pedro Iturralde, Isaaka Albeniza, Siergieja Koniajewa oraz Wiacze­sława Siemionowa. Przygotowane przyjęcie okolicz­nościowe sponsoro­wali: Dworek Panderosa, Zajazd Chodowiak oraz Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy.

25-lecie Wydziału Humanistycznego w TV Wschód ››

Nasze kierunki studiów