WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Polska Macierz Szkolna na Białorusi przeprowadziła XXV Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”. Odbywa się on tradycyjnie pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Główną nagrodą jest możliwość podjęcia studiów w UPH na kierunku historia. Uwzględniając ograniczenia związane z pandemią koronawirusa przeprowadzono eliminacje, w wyniku których do finału zostało zakwalifikowanych 27 uczestników.
Uczniowie białoruskich szkół spotkali się na platformie Google Meet wykorzystywanej do realizacji zajęć przez UPH.
Więcej na → stronie Uniwersytetu