WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Terminy składania dokumentów w procesie rekrutacji
▸ I etap – przyjmowanie dokumentów do 24 lipca
▸ II etap – przyjmowanie dokumentów od 1 do 21 sierpnia

▸ III etap – przyjmowanie dokumentów od 1 do 21 września
Zapraszamy do Centralnego Punktu Obsługi Kandydata w celu złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej.
Mieści się on w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9) – sale 0.69 i 0.70.
Punkt jest czynny do 6 października 2023 r. – od poniedziałku do soboty w godz. 8:00–16:00.
Kontakt z komisją rekrutacyjną – dyżur telefoniczny trwa do 6 października 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00), tel. (25) 643-18-93, 643-18-94.