Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpieczeństwo państwa
 • służby policyjne
 • zarządzanie kryzysowe w administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • obrona terytorialna kraju
 • ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia stacjonarne
Filologia
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
 • język angielski w biznesie z translatoryką
 • lingwistyka stosowana (angielski z rosyjskim, angielski z niemieckim)
Filologia polska
studia stacjonarne
 • komunikacja społeczna i praca wydawnicza
 • specjalność nauczycielska
Historia
studia stacjonarne
 • archiwistyka i biurowość współczesna
 • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
 • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
Kryminologia stosowana
studia stacjonarne i niestacjonarne
Logopedia z audiologią
studia stacjonarne
 • profil praktyczny: logopeda-nauczyciel
Pedagogika
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • doradztwo personalne
 • opieka nad dzieckiem
 • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną