Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpieczeństwo europejskie
 • bezpieczeństwo państwa
 • służby policyjne
 • zarządzanie kryzysowe w administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • obrona terytorialna kraju
 • ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
Filologia (języki: angielski, niemiecki, rosyjski)
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
 • język angielski w biznesie z translatoryką
 • język niemiecki w biznesie
 • język rosyjski w biznesie
Filologia polska
studia stacjonarne
 • język polski z logopedią
 • komunikacja społeczna i praca wydawnicza
 • nauczycielska
Historia
studia stacjonarne
 • archiwistyka i biurowość współczesna
 • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
 • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
Kryminologia stosowana
studia stacjonarne i niestacjonarne
Logopedia z audiologią
studia stacjonarne
Pedagogika
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • animacja kultury z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika specjalna
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  (oligo­fre­no­pedagogika)
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną