• Podyplomowe studia edukacji wczesnoszkolnej
 • Podyplomowe studia edukacji i rehabilitacji osób
  z niepełnosprawnością intelektu­alną
 • Podyplomowe studia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podyplomowe studia pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Podyplomowe studia socjoterapii
 • Podyplomowe studia terapii pedagogicznej
 • Podyplomowe studia wychowania przedszkolnego
 • Podyplomowe studia archiwistyki i koordynacji czynności kancelaryjnych
 • Podyplomowe studia historii
 • Podyplomowe studia bezpieczeństwa informacji, systemów i sieci informatycznych
 • Podyplomowe studia detektywistyki oraz ochrony osób i mienia
 • Podyplomowe studia edukacji samorządowej i sektora non-profit
 • Podyplomowe studia mediacji sądowych i pozasądowych
 • Podyplomowe studia ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
 • Podyplomowe studia języka polskiego jako obcego i jako drugiego
 • Podyplomowe studia logopedyczne
 • Podyplomowe studia neurologopedii z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Podyplomowe studia dla tłumaczy specjalistycznych tekstów prawnych
  i eko­no­micznych w zakresie wybranego języka (angielski/niemiecki/rosyjski)