Instytut Edukacji
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Instytut Polonistyki i Neofilologii