WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach
pasja, profesjonalizm, misja…

Spotkanie warsztatowe w ramach promocji kierunków: Logopedia z audiologią (studia I stopnia) i Logopedia (studia II stopnia) – Czy wiesz, jak Cię słyszą?

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach odbyły się warsztaty z emisji głosu, które poprowadziła mgr Ilona Klewek. Uczniom II klasy technikum została zaprezentowana tematyka z zakresu powstawania głosu oraz praktyczne ćwiczenia oddychania i fonacji, a także zalecenia profilaktyczne, które pozwalają lepiej wykorzystywać swój głos, dbać o niego i zapobiegać niektórym chorobom.
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, mimo zbliżającego się dużymi krokami końca roku szkolnego.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i umiejętności zaowocują nie tylko zainteresowaniem tematyką, ale także powstaniem świadomości, że głos – bardzo ważne i bardzo eksploatowane narzędzie komunikacji – wymaga troski. Jesteśmy przekonani, że praktyczne zajęcia z pracy nad głosem mogą być inspiracją dla młodzieży do zgłębiania wiedzy z zakresu fonetyki, foniatrii, logopedii artystycznej, być może także zachętą do podjęcia studiów logopedycznych.
Spotkanie warsztatowe odbyło się w ramach promocji kierunku „Logopedia z audiologią” (I stopnia) i „Logopedii” (II stopnia) w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dzięki Panu Dyrektorowi Leszkowi Rozbickiemu oraz zaangażowaniu i pomocy w organizacji spotkania Pani mgr Małgorzaty Szymańskiej-Kruk.

Bardzo serdecznie dziękujemy!
Ilona Klewek


Rok 2021

DECYZJA Nr 17/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania wydziałowego koordynatora w projekcie „Let’s get together” Welcome Centre
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 144 KB)
DECYZJA Nr 16/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Pracowni Sztuki na rok akademicki 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 209 KB)
DECYZJA Nr 15/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
DECYZJA Nr 14/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Historii na rok akademicki 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 210 KB)
DECYZJA Nr 13/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
DECYZJA Nr 12/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 sierpnia 2021 roku zmieniająca Decyzję Dziekana Nr 11/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie czasowej zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 216 KB)
DECYZJA Nr 11/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie czasowej zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 214 KB)
DECYZJA Nr 10/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie czasowej zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 213 KB)
DECYZJA Nr 9/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie czasowej zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
DECYZJA Nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych Komisji ds. stypendium projakościowego
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
DECYZJA Nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Humanistycznych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
DECYZJA Nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów kończących zajęcia z określonego modułu kształcenia, organizacji egzaminów dyplomowych i egzaminów końcowych na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 218 KB)
DECYZJA Nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 212 KB)
DECYZJA Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie powołania koordynatora wydziałowego programu Erasmus+
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 207 KB)
DECYZJA Nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 210 KB)
DECYZJA Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów i studiów podyplomowych, prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 210 KB)
DECYZJA Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w składzie zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 210 KB)

Rok 2020

DECYZJA Nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. ustalenia liczby etatów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych Wydziału nauk Humanistycznych  (plik dost. cyfrowo | PDF, 211 KB) DECYZJA Nr 14/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego  (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Dziekana nr 6/2020 w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 212 KB) DECYZJA Nr 12/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny merytorycznej oraz formalno-prawnej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 213 KB) DECYZJA Nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny merytorycznej oraz formalno-prawnej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kontaktów z mediami społecznościowymi  (plik dost. cyfrowo | PDF, 207 KB) DECYZJA Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Pracowni Sztuki na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych zespołu ds. oceny jakości kształcenia  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych zespołu ds. jakości kształcenia  (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 215 KB) DECYZJA Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 października 2020 w sprawie uszczegółowienia zasad kwalifikacji studentów na studia w ramach programu ERASMUS+  (plik dost. cyfrowo | PDF, 206 KB) DECYZJA Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Historii na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie trybu prowadzenia seminariów, konsultacji i dyżurów dydaktycznych oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale nauk Humanistycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 213 KB)

Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach
pasja, profesjonalizm, misja…

Filmiki promujące siedlecką logopedię w UPH

Spotkanie warsztatowe w ramach promocji kierunków: Logopedia z audiologią (studia I stopnia) i Logopedia (studia II stopnia) – Czy wiesz, jak Cię słyszą?

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach odbyły się warsztaty z emisji głosu, które poprowadziła mgr Ilona Klewek. Uczniom II klasy technikum została zaprezentowana tematyka z zakresu powstawania głosu oraz praktyczne ćwiczenia oddychania i fonacji, a także zalecenia profilaktyczne, które pozwalają lepiej wykorzystywać swój głos, dbać o niego i zapobiegać niektórym chorobom.
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, mimo zbliżającego się dużymi krokami końca roku szkolnego.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i umiejętności zaowocują nie tylko zainteresowaniem tematyką, ale także powstaniem świadomości, że głos – bardzo ważne i bardzo eksploatowane narzędzie komunikacji – wymaga troski. Jesteśmy przekonani, że praktyczne zajęcia z pracy nad głosem mogą być inspiracją dla młodzieży do zgłębiania wiedzy z zakresu fonetyki, foniatrii, logopedii artystycznej, być może także zachętą do podjęcia studiów logopedycznych.
Spotkanie warsztatowe odbyło się w ramach promocji kierunku „Logopedia z audiologią” (I stopnia) i „Logopedii” (II stopnia) w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dzięki Panu Dyrektorowi Leszkowi Rozbickiemu oraz zaangażowaniu i pomocy w organizacji spotkania Pani mgr Małgorzaty Szymańskiej-Kruk.

Bardzo serdecznie dziękujemy!
Ilona Klewek

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny witryny internetowej Wydział Nauk Humanistycznych .

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki video udostępnione na witrynie nie posiadają napisów
  • Niektóre podstrony posiadają niewłaściwy kontrast,
  • Niektóre łącza nie posiadają etykiet,
  • Niektóre podstrony posiadają niewłściwą kolejność nagłówków,
  • Niektóre obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Romanem Czechem, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 18 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.