WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Wydział Nauk Humanistycznych posiada nowocześnie wyposażoną bazę dydaktyczną.
Od maja 2013 roku zajęcia odbywają się w nowym gmachu przy ulicy Żytniej, w sąsiedztwie Biblioteki Głównej UPH.
W budynku znajduje się aula wykładowa (398 miejsc) i siedem sal wykładowych.
Do dyspozycji studentów jest również 27 sal ćwiczeniowych oraz dwie pracownie komputerowe. Wszystkie pomieszczenia są przestronne, a sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone w nowoczesny system audiowizualny pozwalający prowadzić zajęcia z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

Decyzja Nr 20/2022 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 216 KB)
Decyzja Nr 19/2022 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 219 KB)
Decyzja Nr 18/2022 w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych Komisji ds. stypendium projakościowego
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
Decyzja Nr 17/2022 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 216 KB)
Decyzja Nr 16/2022 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 15/2022 w sprawie powołania wydziałowej Komisji ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku filologia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
Decyzja Nr 14/2022 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych w dniu 13 kwietnia 2022 roku
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 209 KB)
Decyzja Nr 13/2022 w sprawie powołania wydziałowej Komisji ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w związku z art. 45 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 214 KB)
Decyzja Nr 12/2022 w sprawie powołania Komisji ds. programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Humanistycznych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 213 KB)
Decyzja Nr 11/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 338 KB)
Decyzja Nr 10/2022 w sprawie wyznaczenia opiekuna sekcji nauk humanistycznych podczas Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 9/2022 roku w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Humanistycznych (kadencja 2020–2024)
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 214 KB)
Decyzja Nr 8/2022 w sprawie powołania koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Humanistycznych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 7/2022 w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów oraz w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 335 KB)
Decyzja Nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 205 KB)
Decyzja Nr 5/2022 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu z realizacji zaleceń na kierunku historia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 205 KB)
Decyzja Nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 332 KB)
Decyzja Nr 3/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 339 KB)
Decyzja Nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 209 KB)
Dziekanat
Wydział Nauk Humanistycznych jest jedną z najstarszych jednostek organizacyjnych siedleckiej Uczelni. Pod nazwą „Wydział Humanistyczny” został on utworzony w 1971 roku w ramach powstałej dwa lata wcześniej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN).
Od roku 2019 funkcjonuje nazwa Wydział Nauk Humanistycznych. więcej o historii
Obecnie na Wydziale funkcjonują dwa instytuty: Instytut Historii oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, także Pracownia Sztuki.
Kształcimy doktorantów i studentów na pięciu kierunkach: filologia polska, filologia, historia, logopedia (z audiologią) oraz sztuki plastyczne. Pracownicy naukowi Wydziału prowadzą badania indywidualne i zespołowe w następujących dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo. Także nauczyciele akademiccy, realizujący zajęcia na studiach praktycznych: logopedia (z audiologią) i sztuki plastyczne, zajmują się pracą badawczą z tego zakresu.
Wewnętrzny system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
fotografia Dziekana WNH
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
pokój nr 1.27
tel.  (25) 643-18-24
dyżury:  wtorek w godz. 12:00–13:30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Instytutu Historii
dr hab. Dariusz Magier, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni
Kierownik Pracowni Sztuki
dr hab. sztuki Tomasz Nowak, prof. uczelni
Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redakcja
Roman Czech
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo etr | easy to read Informacje o Wydziale Nauk Humanistycznych w języku łatwym do czytania