WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Decyzja Nr 19/2022 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 219 KB)
Decyzja Nr 18/2022 w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych Komisji ds. stypendium projakościowego
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
Decyzja Nr 17/2022 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 216 KB)
Decyzja Nr 16/2022 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 15/2022 w sprawie powołania wydziałowej Komisji ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku filologia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 215 KB)
Decyzja Nr 14/2022 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych w dniu 13 kwietnia 2022 roku
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 209 KB)
Decyzja Nr 13/2022 w sprawie powołania wydziałowej Komisji ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w związku z art. 45 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 214 KB)
Decyzja Nr 12/2022 w sprawie powołania Komisji ds. programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Humanistycznych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 213 KB)
Decyzja Nr 11/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 338 KB)
Decyzja Nr 10/2022 w sprawie wyznaczenia opiekuna sekcji nauk humanistycznych podczas Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 9/2022 roku w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Humanistycznych (kadencja 2020–2024)
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 214 KB)
Decyzja Nr 8/2022 w sprawie powołania koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Humanistycznych
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 7/2022 w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów oraz w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 335 KB)
Decyzja Nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 205 KB)
Decyzja Nr 5/2022 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu z realizacji zaleceń na kierunku historia
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 205 KB)
Decyzja Nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 332 KB)
Decyzja Nr 3/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 339 KB)
Decyzja Nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 208 KB)
Decyzja Nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia zajęć w formie zdalnej
(plik dostępny cyfrowo | PDF, 209 KB)
Decyzje Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych – rok 2021 Decyzje Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych – rok 2020