WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Filmiki promujące siedlecką logopedię w UPH

Spotkanie warsztatowe w ramach promocji kierunków: Logopedia z audiologią (studia I stopnia) i Logopedia (studia II stopnia) – Czy wiesz, jak Cię słyszą?

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach odbyły się warsztaty z emisji głosu, które poprowadziła mgr Ilona Klewek. Uczniom II klasy technikum została zaprezentowana tematyka z zakresu powstawania głosu oraz praktyczne ćwiczenia oddychania i fonacji, a także zalecenia profilaktyczne, które pozwalają lepiej wykorzystywać swój głos, dbać o niego i zapobiegać niektórym chorobom.
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, mimo zbliżającego się dużymi krokami końca roku szkolnego.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i umiejętności zaowocują nie tylko zainteresowaniem tematyką, ale także powstaniem świadomości, że głos – bardzo ważne i bardzo eksploatowane narzędzie komunikacji – wymaga troski. Jesteśmy przekonani, że praktyczne zajęcia z pracy nad głosem mogą być inspiracją dla młodzieży do zgłębiania wiedzy z zakresu fonetyki, foniatrii, logopedii artystycznej, być może także zachętą do podjęcia studiów logopedycznych.
Spotkanie warsztatowe odbyło się w ramach promocji kierunku „Logopedia z audiologią” (I stopnia) i „Logopedii” (II stopnia) w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dzięki Panu Dyrektorowi Leszkowi Rozbickiemu oraz zaangażowaniu i pomocy w organizacji spotkania Pani mgr Małgorzaty Szymańskiej-Kruk.

Bardzo serdecznie dziękujemy!
Ilona Klewek

Książka Adrianny Urban „Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej”

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH ukazała się książka Adrianny Urban zatytułowana „Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej”.
Rozprawa mgr Adrianny Urban jest monograficznym opisem zachowań językowych osoby po przebytym udarze lewej półkuli mózgu oraz analizą budowanych przez nią tekstów dialogowych. Autorka dokonuje wszechstronnego studium przypadku 69-letniej pacjentki z afazją, mając nadzieję, iż praca będzie stanowiła źródło praktycznych rad z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej w przypadku osób po incydentach neurologicznych.
Książka ponadto traktuje o fundamentalnej wartości oceny zachowań interakcyjnych, które umożliwiają zbadanie sprawności umysłowych oraz językowych i ich wzajemnych korelacji. Analiza dialogu wydaje się być zatem niezbędna w procesie programowania terapii logopedycznej lub/i neurologopedycznej. Rozpoznanie typu afazji oraz dokładne zbadanie zachowań językowych pozwala opracować zindywidualizowany program terapii w przypadku pacjentów po incydentach neurologicznych. Okładka książki Adrianny Urban „Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa: Nikt poza Adrianną Urban takiej analizy nie proponował. Autorka zastosowała w nim nową metodologię badawczą wynikającą ze współczesnego opisu interakcji.