WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej działa od roku 2017 przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ośrodek ten działa na zasadach komercyjnych, zgodnie z regulaminem, który jest dostępny w siedzibie Centrum w Siedlcach.
Celem tego ośrodka jest nie tylko prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizacja szkoleń i warsztatów w tym zakresie.

W Centrum przyjmują wykwalifikowani logopedzi, którzy jednocześnie są pracownikami Ośrodka Logopedycznego oraz pracownikami badawczo-dydaktycznymi UPH w Siedlcach. W skład kadry Centrum wchodzą również specjaliści spoza uczelni. W poradni specjaliści stosują terapię najnowszymi metodami: metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. Johansena oraz metodą Warnkego – opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Oferta Centrum adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do zorganizowanych odbiorców: żłobków, przedszkoli, szkół itp. Z usług Centrum mogą skorzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie wraz z opiekunem prawnym. Terapia prowadzona jest w dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym mieszczącym się w Domu Studenta nr 4 przy ul. Żytniej 17/19.

Usługi świadczone przez Centrum są odpłatne. Sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Jedna sesja terapeutyczna trwa 45 minut. Kiedy pacjent nie może uczestniczyć danego dnia w spotkaniu terapeutycznym, powinien powiadomić Centrum o nieobecności z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.