WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Rok 2021

Rok 2020

DECYZJA Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie trybu prowadzenia seminariów, konsultacji i dyżurów dydaktycznych oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale nauk Humanistycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 213 KB) DECYZJA Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Historii na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 października 2020 w sprawie uszczegółowienia zasad kwalifikacji studentów na studia w ramach programu ERASMUS+  (plik dost. cyfrowo | PDF, 206 KB) DECYZJA Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 215 KB) DECYZJA Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych zespołu ds. jakości kształcenia  (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych zespołu ds. oceny jakości kształcenia  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Pracowni Sztuki na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kontaktów z mediami społecznościowymi  (plik dost. cyfrowo | PDF, 207 KB) DECYZJA Nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny merytorycznej oraz formalno-prawnej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 12/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny merytorycznej oraz formalno-prawnej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 213 KB) DECYZJA Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Dziekana nr 6/2020 w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 212 KB) DECYZJA Nr 14/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego  (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. ustalenia liczby etatów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych Wydziału nauk Humanistycznych  (plik dost. cyfrowo | PDF, 211 KB)