Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

uprzejmie zawiadamiają, iż w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 1200
w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6),
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Macieja Łukasza Motasa

ZWIĄZEK RADZIECKI W MYŚLI POLITYCZNEJ NARODOWEJ DEMOKRACJI
DO 1932 ROKU
Promotor
prof. Adam Wielomski
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Recenzenci
prof. Zdzisław Cutter
– Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Tomasz Sikorski
– Uniwersytet Szczeciński
Promotor pomocniczy
dr Paweł Bała
Dziekan
prof. Stanisław Jaczyński
Dysertacja jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UPH, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Streszczenie rozprawy oraz recenzje znajdują się na → stronie internetowej Wydziału
Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

uprzejmie zawiadamiają, iż w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 1300
w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.11),
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Jamila Absi

CYBERINSTRUMENTY WE WSPÓŁCZESNYCH KONFLIKTACH
NA BLISKIM WSCHODZIE.
PERSPEKTYWA BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI, SPOŁECZEŃSTWA
I INSTYTUCJI PAŃSTWA
Promotor
dr hab. Henryk Wyrębek
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Recenzenci
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
– Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
dr hab. Marcin Jurgilewicz
– Politechnika Rzeszowska
Promotor pomocniczy
dr Tomasz Stefaniuk
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Dziekan
prof. Stanisław Jaczyński
Dysertacja jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UPH, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Streszczenie rozprawy oraz recenzje znajdują się na → stronie internetowej Wydziału