Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

uprzejmie zawiadamiają, iż w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 1400
w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6),
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Ryszarda Andrzeja Jakubczaka

„OUTSOURCING W POLICJI CELEM
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”
Promotor  
dr hab. Mirosław Minkina – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Recenzenci  
prof. Kuba Jałoszyński – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr hab. inż. Henryk Wyrębek – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Dysertacja jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UPH, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.