Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

uprzejmie zawiadamiają, iż w dniu 13 lutego 2019 roku o godz. 1200
w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6),
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Jarosława Stróżyka

WSPÓŁCZESNA MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA WYWIADOWCZA
Promotor
dr hab. Mirosław Minkina
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
 
Recenzenci
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski
– Uniwersytet Warszawski
dr hab. Eugeniusz Cieślak
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
 
Dziekan
prof. Stanisław Jaczyński
Dysertacja jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UPH, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.