WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

NAWA logoOśrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.
Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz w partnerstwie z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy. Celem projektu jest kształtowanie różnic językowych, promocja języka polskiego oraz eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Polsce i na Litwie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.