WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Projekt NAWA – Promocja Języka Polskiego – logo NAWA

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w pro­gramie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.
Projekt jest realizowany we współ­pracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz w part­nerstwie z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy.
Celem projektu jest kształtowanie różnic językowych, promocja języka polskiego oraz eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Polsce i na Litwie od 1.01. do 31.12.2022 r.