WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Międzynarodowy Konkurs Komiksowy pt. Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat 2022

Darya Sysoyeva – studentka kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” – zdobyła nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Komiksowym „Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat”. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu Cyfrowa Europa Karpat, z inicjatywy Kancelarii Sejmu RP przez Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.