WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Andrzej Cichocki | fotografia w sali wykładowej 27 kwietnia 2017 r. w auli Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach gościliśmy Pana Andrzeja Cichockiego.
Na spotkanie z nim przybyło wielu studentów (ponad 300.), nie tylko z naszego Wydziału. Jego wizyta w progach naszej uczelni to kontynuacja projektu „Studia i co dalej…?”
To już kolejne spotkanie ze studentami (poprzednie odbyło się na UMCS w Lublinie). Projekt ten zatacza coraz szersze kręgi i w najbliższej przyszłości obejmie całą Polskę. Cieszymy się, że na tej drodze nasza uczelnia była jedną z pierwszych.