WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Stypendyści NAWA w sali wykładowej – fotografia 12 października 2020 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Wydziale Nauk Społecznych UPH odbyło się spotkanie z uczestnikami Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce w roku akademickim 2020/2021 Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowanego przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
W tym roku słuchaczami Kursu są stypendyści rządu polskiego z dwóch programów: im. gen. W. Andersa dla Polonii i im. I. Łukasiewicza, z następujących krajów: Bangladeszu, Białorusi, Brazylii, Etiopii, Indonezji, Ghany, Kazachstanu, Kolumbii, Mołdawii, Nigerii, Rumunii, Ukrainy i Uzbekistanu.
Kursanci przez rok uczyć się będą intensywnie języka polskiego, poznawać polską kulturę, historię, oraz zdobywać wiedzę z przedmiotów kierunkowych: matematyki, fizyki, informatyki czy statystyki. To już drugie takie przedsięwzięcie Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej.