WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

B. Walęciuk-Dejneka – fotografia

Szanowni Państwo,
Studenci pierwszych lat filologii polskiej, filologii, historii, logopedii z audiologią oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach.

W tej nietypowej formie/formule witam Państwa bardzo serdecznie – jako Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych – w naszej społeczności akademickiej. Zdaję sobie sprawę z wielu trudności, przed którymi znajdujemy się obecnie, a szczególnie Państwo – studenci pierwszych lat, którym nie było dane – jak na razie – doświadczyć akademickości: zajęć w salach, wykładów na auli, bezpośrednich spotkań z wykładowcami, życia studenckiego. Wierzę jednak, że uda nam się te komplikacje, przeszkody przetrwać i za jakiś czas będzie okazja do spotkania i poznania się w rzeczywistości nie sieciowej, lecz realnej.
Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy na Wydziale, by Was kształcić, uczyć, dostarczać niezbędnej wiedzy i praktyki, ale też i po to, by Wam pomagać. Na Wydziale, w Instytutach, Pracowni Sztuki są Państwo Dyrektorzy, Kierownicy, są nauczyciele akademiccy, są pracownicy administracji, są Państwa opiekunowie, jestem też i ja. Dlatego zapraszam, zachęcam do kontaktu – telefonicznego, zdalnego, mailowego, każdego innego, jeśli tylko będziecie mieli taką potrzebę.
Z serdecznymi pozdrowieniami, życzeniami pomyślności i zdrowia

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
UPH w Siedlcach