WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa realizuje projekt pod nazwą „Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki”.
Odbywa się on w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Partnerem projektu jest Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska).
więcej informacji na stronie Instytutu