WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


rekrutacja na na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 - ilustracja

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się proces rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 w UPH.