WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


zdjęcie przedstawia Kościół Narodzenia NMP

Narodowe Centrum Nauki przyznało UPH w Siedlcach grant w konkursie OPUS 20 na realizację projektu badawczego pt. „Bazylianie prowincji litewskiej w latach 1617-1839”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dorota Wereda z Instytutu Historii.