WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


monografia – Logopedia. Od teorii do praktyki – okładka książki

Nakładem Wydawnictwa UPH ukazała się monografia pod redakcją naukową dr Marty Krakowiak pt. „Logopedia. Od teorii do praktyki”.
Seria „Logopedia – Teoria – Praktyka” została zaplanowana jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń logopedów – praktyków, badaczy zagadnień związanych z komunikacją językową i jej zaburzeniami.