WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Kursy Przygotowawcze NAWA do podjęcia studiów w Polsce – logo NAWA

Po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji „Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce”.
W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy.
Kurs jest prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA otrzymało 10 uczelni