WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Spotkanie ze studentami pierwszych lat – widok ogólny wnętrza auli

6 października 2021 roku w auli Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych odbyło się spotkanie studentów pierwszych lat kierunków: filologia, historia, filologia polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz logopedia z audiologią z władzami Wydziału.


Projekt NAWA – Promocja Języka Polskiego – logo NAWA

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w pro­gramie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.
Projekt jest realizowany we współ­pracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz w part­nerstwie z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy.
Celem projektu jest kształtowanie różnic językowych, promocja języka polskiego oraz eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Polsce i na Litwie od 1.01. do 31.12.2022 r.

Eryk Magier – zdjęcie studenta

Organizatorzy konferencji „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości” wyróżnili referat studenta historii Eryka Magiera.


Mikołaj Bieluga. Nowe papiery – wystawa w Muzeum Regionalnym w Siedlcach – afisz

Mikołaj Bieluga. Nowe papiery – wystawa w Muzeum Regionalnym w Siedlcach czynna od 17 września do 14 listopada 2021 r.


XXI Międzynarodowa konferencja Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация – plakat

W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich.