WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wystawa prac studentów edukacji artystycznej 2022

X Dyktando Siedleckie 2022

Międzynarodowy Konkurs Komiksowy pt. Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat 2022

Darya Sysoyeva – studentka kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” – zdobyła nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Komiksowym „Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat”. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu Cyfrowa Europa Karpat, z inicjatywy Kancelarii Sejmu RP przez Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dni Otwarte UPH 2022

W dniach 23-24 marca 2022 r. odbyły się Dni Otwarte na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Przedstawiona została bogata oferta zajęć otwartych, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród licealistów ze szkół siedleckich i innych miejscowości.
Uczniowie mieli okazję wziąć udział w ciekawych wykładach, warsztatach oraz konkursach z nagrodami.

Europejski dzień logopedy 2022

Marzec to miesiąc, który ma szczególne znaczenie dla logopedów, gdyż 6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy.
W związku z tym świętem studentki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pierwszego roku studiów II stopnia kierunku logopedia przygotowały i poprowadziły pod kierunkiem mgr Ilony Klewek grupowe zajęcia logopedyczne dla uczniów klasy Ia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach.