WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Krzysztof Niespodziański Święta Codzienność | plakat

Wykładowcy z Pracowni Sztuki zapraszają na ciekawe wydarzenia, które odbędą się w najbliższym czasie. Będą to między innymi warsztaty, na których będzie można poznać technikę wykonywania kompozycji abstrakcyjnych na szkle z elementami sgraffito, wernisaż wystawy w A Galerii (ul. Żytnia 39) x. Krzysztofa Niespodziańskiego Święta Codzienność czy wystawa będąca wynikiem nietypowego eksperymentu plastycznego, w którym ograniczono twórczość artystów do 1m².

Podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z I LO w Węgrowie

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Pani Ewa Dmowska podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu humanistycznym i zbliżonym profilu kształcenia – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach) z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszym Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Umowa będzie realizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Poezje i szkice o poezji Mili Elin – okładka książki

Poezje i szkice o poezji” Mili Elin (ok. 1907–ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej lsty Elinówny do Juliana Przybosia.

podpisanie porozumienia o współpracy z ZSP nr 1 w Siedlcach

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Jerzy Kopański podpisali umowę o współpracy w dziedzinie dydaktyki i nauki.
W ramach umowy, UPH będzie sprawować pieczę naukową i dydaktyczną nad uczniami ZSP nr 1 realizującymi program historii w zakresie rozszerzonym – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach realizowanych w naszym Instytucie Historii. Umowa będzie realizowana przez Instytut Historii.

czasopismo Conversatoria Litteraria

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo CONVERSATORIA LITTERARIA zostało zamieszczone w powyższym wykazie i uzyskało 20 punktów.
Zapraszamy do publikacji!
Redakcja czasopisma CONVERSATORIA LITTERARIA