WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


zdjęcie przedstawia Kościół Narodzenia NMP

Narodowe Centrum Nauki przyznało UPH w Siedlcach grant w konkursie OPUS 20 na realizację projektu badawczego pt. „Bazylianie prowincji litewskiej w latach 1617-1839”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dorota Wereda z Instytutu Historii.


konkurs wymowy angielskiej – plakat

Już po raz trzeci zapraszamy uczniów Państwa szkoły wraz opiekunami do udziału w Konkursie Wymowy Angielskiej, którego ideą jest propagowanie kultury poprawnej wymowy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z Siedlec i okolic, a odbędzie się w formule online w dniu 7 czerwca 2021 r.


Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – plakat

Instytut Historii uruchomił Elektroniczny Słownik Biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza


wykład otwarty nt. Koty w społeczeństwie II Rzeczypospolitej.png – plakat

Instytut Historii organizuje wykład otwarty prof. dr hab. Anny Landau-Czajki (IH PAN) nt. „Koty w społeczeństwie II Rzeczypospolitej”. Wydarzenie odbędzie się w formule wideokonferencji w aplikacji Google Meet w czwartek 13 maja 2021 roku o godz. 18:00.
Link do udziału:
https://meet.google.com/brj-kqxe-wfm


pismo Prezes PARP do Rektorów uczelni

Celem „Akademia PARP” – portalu e-learningowego uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.