WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

NAWA logo
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.
Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz w partnerstwie z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy. Celem projektu jest kształtowanie różnic językowych, promocja języka polskiego oraz eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych.
Projekt realizowany w Polsce i na Litwie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Eryk Magier – zdjęcie studenta Organizatorzy konferencji „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości” wyróżnili → referat studenta historii Eryka Magiera.
XXI Międzynarodowa konferencja Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация – plakat W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się → XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich.
Po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji „Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce”. W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy. Kurs jest prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA otrzymało 10 uczelni
Letnia Szkoła Języka Polskiego na Ukrainie – kilkanaście osób siedzących przy stolikach w dużej sali W dniach 1-12 sierpnia 2021 roku w Zamłyniu na Ukrainie – w Ośrodku Integracji – odbyła się → X Letnia Szkoła Języka Polskiego, w której uczestniczyła młodzież polonijna z Ukrainy.