WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Eryk Magier – zdjęcie studenta Organizatorzy konferencji „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości” wyróżnili → referat studenta historii Eryka Magiera.

XXI Międzynarodowa konferencja Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация – plakat W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich.

Po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji „Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce”. W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy. Kurs jest prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA otrzymało 10 uczelni

Letnia Szkoła Języka Polskiego na Ukrainie – kilkanaście osób siedzących przy stolikach w dużej sali W dniach 1-12 sierpnia 2021 roku w Zamłyniu na Ukrainie, w Ośrodku Integracji, odbyła się X Letnia Szkoła Języka Polskiego, w której uczestniczyła młodzież polonijna z Ukrainy.

Wręczenie dyplomów doktorskich – IH UPH 24 czerwca 2021 r. odbyło się wręczenie dyplomów doktorskich.
W dyscyplinie historia dyplomy odebrali: dr Małgorzata Rospara, dr Paweł Orłowski, dr Piotr Romanowski i dr Damian Siebieszuk.