WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

pismo Prezes PARP do Rektorów uczelni Celem „Akademia PARP” – portalu e-learningowego uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Finał Siedleckiego Konkursu Historycznego 2020 – ilustracja 23 marca 2021 r. miało miejsce ogłoszenie wyników Siedleckiego Konkursu Historycznego.
Temat przewodni bieżącej edycji brzmiał „Pandemie i epidemie w historii – refleksje młodego pokolenia”. Do etapu finałowego zakwalifikowano 13 prac konkursowych. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie reprezentujący szkoły z terenu Siedlec i regionu.
29 marca 2021 r. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UPH, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk wręczył nagrodę za 1 miejsce w konkursie. Otrzymała ją uczennica Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach Alicja Wiraszka, pracująca pod merytoryczną opieką mgr Agnieszki Przeździeckiej.
Praca zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym „Officina Historiae”.

Damian Fiołek – ilustracja Informujemy, że mgr Damian Fiołek (Szkoła Doktorska UPH) został członkiem Zespołu ds. popularyzacji nauki przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Czechosłowacja wobec Solidarności 1980-1981 – plakat 18 marca 2021 r. o godz. 19:00 Instytut Historii UPH organizuje wykład otwarty prof. Mirosława Szumiło pt. „Czechosłowacja wobec Solidarności 1980-1981”. Odbędzie się on w trybie online w aplikacji Google Meet.
Link do wydarzenia: https://meet.google.com/thk-gmqj-jvx

fotografia – Maxim Shadurski 27 lutego 2021 r. na propozycję Prezesa The H.G. Wells Society (Londyn, Wielka Brytania), profesora Patricka Parrindera, odbyła się prezentacja monografii naukowej dra Maxima Shadurskiego, adiunkta w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach.