WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Jubileusz 25-lecia Wydziału Humanistycznego – fotografia uczestników w auli WH

7 grudnia 2016 roku Wydział Humanistyczny obchodził jubileusz 25-lecia działalności.
Przybyli pracownicy, studenci i zaproszeni goście. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału otworzył prof. Stanisław Jaczyński, dziekan Wydziału Humanistycznego, który powitał gości i przypomniał historię Wydziału. Następnie JM Rektor UPH prof. Tamara Zacharuk przekazała życzenia pracownikom WH.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. dawni pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału, jak również przedstawiciele środowiska lokalnego.
Podczas spotkania głos zabrali byli dziekani Wydziału Humanistycznego: dr Franciszek Gryciuk, pierwszy dziekan Wydziału w latach 1991-1996, prof. Piotr Matusak, dziekan Wydziału (1999-2005) oraz prof. Jerzy Kunikowski, dziekan od 2005 do 2012 roku. Częścią uroczystości był także jubileusz 25-lecia otrzymania tytułu naukowego nauk humanistycznych przez Ryszarda Rosę. Laudację wygłosił dr hab. Mirosław Minkina, prorektor ds. nauki, a słowa podziękowania – dr hab. Mariusz Kubiak, dyrektor INSiB.
Ważnym momentem posiedzenia RW było wręczenie Medali im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla Siedleckiej Humanistyki oraz dyplomów osobom, które nieprzerwanie od 25 lat pracują na naszym Wydziale. Na zakończenie uroczystości dr hab. Mirosław Minkina dokonał oficjalnego otwarcia Pracowni Rzeźby im. Mariana Gardzińskiego.
Puentą uroczystego spotkania były występy studentów Uniwersytetu oraz uczniów ZSM I i II stopnia w Siedlcach: Ireny Ochnio, Karola Piątkowskiego, Mateusza Mazurka, Agaty Kuczyńskiej i Szymona Świerzewskiego z repertuarem muzycznym Fryderyka Chopina, Pedro Iturralde, Isaaka Albeniza, Siergieja Koniajewa oraz Wiaczesława Siemionowa.
Przygotowane przyjęcie okolicznościowe sponsorowali: Dworek Panderosa, Zajazd Chodowiak oraz Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy.

XXV-lecie Wydziału Humanistycznego w TV Wschód