WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej – okładka ksiązki

Prezentowany drugi tom „Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej” pod red. Aliny Maciejewskiej poświęcony jest wielospecjalisty­cznym ujęciom badań nad narracją. Znajdą w nim Państwo artykuły poświęcone zagadnieniom metodologicznym, których opracowania wymaga wykorzystywanie narracji w praktyce logopedycznej, teksty będące prezentacją wyników badań nad narracją w różnych zaburzeniach mowy, również opisy sposobów zastosowania narracji w diagnozie i terapii logopedycznej, naukach medycznych oraz studia przypadków.


siedlecki konkurs historyczny 2021 | plakat

Instytut Historii UPH oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH zapraszają młodzież szkół średnich oraz jej nauczycieli historii do udziału w dorocznym Siedleckim Konkursie Historycznym


koło naukowe polonistów – spotkania literackie Przy lampce. Czytanie literatury

22 listopada 2021 roku, po prawie dwuletniej przerwie, Koło Naukowe Polonistów wznowiło spotkania literackie: „Przy lampce”. Czytanie literatury, w Uczelnianym Ośrodku Kultury PeHa. Tematem przewodnim były: Dzieła sztuki w poezji i prozie. Studenci polonistyki zaprezentowali fragmenty prozy i poezję, nie tylko z kanonu wielkiej literatury.


6th Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature – plakat reklamowy


Rafał Roguski – zdjęcie

O genezie naszego Narodowego Święta Niepodległości i historycznych okoliczności z nim związanych – na antenie Katolickiego Radia Podlasie – mówił dr Rafał Roguski z Instytutu Historii