WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Karolina Zwoniarska. Szachownica z papieru | książka
Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ukazała się monografia dr Karoliny Zwoniarskiej pt. „Szachownica z papieru”. Autorka jest adiunktem w Pracowni Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych.

Język polski – to temat spotkania w Studiu Wilno | logo TVP Wilno
Gościem programu „Studio Wilno” jest Beata Walęciuk-Dejneka, kierownik Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbywają się warsztaty języka polskiego.

Prace prezentowane na wystawie „Niech szyją! Współczesna polska rzeźba uszyta” stanowią wybór dzieł artystów związanych z Centrum Rzeźby Polskiej na przestrzeni ostatnich 40 lat. Należą do nich m.in. Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Maria Pinińska-Bereś czy Franciszek Orłowski, a także reprezentanci młodego pokolenia. Obiekty, instalacje i filmy prezentowane w przestrzeniach → Studio Cannaregio w Wenecji, tworzą dialog z historią tamtejszego Biennale Sztuki.

certyfikat przyznania medalu Zasłużony dla Muzeum Treblinka

Marek Fiuk – absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UPH w Siedlcach – autorem pamiątkowego medalu „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”

Poznanie innego drogą do tożsamości – seminarium naukowe

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowym seminarium naukowym „Poznanie innego drogą do tożsamości: bohater utworu literackiego jako inny w literaturze europejskiej po 1989 roku”.
Seminarium on-line 22-23 września 2022 roku.