WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

B. Walęciuk-Dejneka – fotografia

Szanowni Państwo,
Studenci pierwszych lat filologii polskiej, filologii, historii, logopedii z audiologią oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach.

W tej nietypowej formie/formule witam Państwa bardzo serdecznie – jako Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych – w naszej społeczności akademickiej. Zdaję sobie sprawę z wielu trudności, przed którymi znajdujemy się obecnie, a szczególnie Państwo – studenci pierwszych lat, którym nie było dane – jak na razie – doświadczyć akademickości: zajęć w salach, wykładów na auli, bezpośrednich spotkań z wykładowcami, życia studenckiego. Wierzę jednak, że uda nam się te komplikacje, przeszkody przetrwać i za jakiś czas będzie okazja do spotkania i poznania się w rzeczywistości nie sieciowej, lecz realnej.
Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy na Wydziale, by Was kształcić, uczyć, dostarczać niezbędnej wiedzy i praktyki, ale też i po to, by Wam pomagać. Na Wydziale, w Instytutach, Pracowni Sztuki są Państwo Dyrektorzy, Kierownicy, są nauczyciele akademiccy, są pracownicy administracji, są Państwa opiekunowie, jestem też i ja. Dlatego zapraszam, zachęcam do kontaktu – telefonicznego, zdalnego, mailowego, każdego innego, jeśli tylko będziecie mieli taką potrzebę.
Z serdecznymi pozdrowieniami, życzeniami pomyślności i zdrowia

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
UPH w Siedlcach

Szanowni Państwo,
Doktoranci i Studenci wszystkich kierunków studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
W tej nietypowej formie witam Państwa bardzo serdecznie – jako Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych. Życzę Wszystkim – z początkiem roku akademickiego 2020/2021 - wytrwałości, pomyślności i zdrowia. Wierzę, że uda nam się pokonać ten trudny dla nas wszystkich czas i z wielką radością powrócimy do sal i auli Wydziału oraz Uczelni, że spotkamy się w rzeczywistości nie sieciowej, lecz realnej.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
UPH w Siedlcach

Stypendyści NAWA w sali wykładowej – fotografia 12 października 2020 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Wydziale Nauk Społecznych UPH odbyło się spotkanie z uczestnikami Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce w roku akademickim 2020/2021 Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowanego przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
W tym roku słuchaczami Kursu są stypendyści rządu polskiego z dwóch programów: im. gen. W. Andersa dla Polonii i im. I. Łukasiewicza, z następujących krajów: Bangladeszu, Białorusi, Brazylii, Etiopii, Indonezji, Ghany, Kazachstanu, Kolumbii, Mołdawii, Nigerii, Rumunii, Ukrainy i Uzbekistanu.
Kursanci przez rok uczyć się będą intensywnie języka polskiego, poznawać polską kulturę, historię, oraz zdobywać wiedzę z przedmiotów kierunkowych: matematyki, fizyki, informatyki czy statystyki. To już drugie takie przedsięwzięcie Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w UPH – władze uczelni w auli W wyjątkowej formule, ale nie mniej uroczyście 1 października 2020 roku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021.
W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH, poczet sztandarowy UPH oraz przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, doktorantów i goście Uniwersytetu.
W tym roku grono uczestników uroczystości zostało znacząco ograniczone, zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. Społeczność akademicka mogła oglądać transmisję ceremonii na żywo za pośrednictwem internetu.

Dzień Otwarty WH | 15 marca 2019 – fotografia osób w holu głównym budynku WNH 15 marca 2019 roku odbył się Dzień Otwarty na Wydziale Humanistycznym.
Uczniowie szkół siedleckich i z okolicznych miejscowości wzięli udział w zajęciach otwartych przygotowanych przez wykładowców naszego Wydziału.
W tym roku tematem wiodącym było hasło „Życie to teatr”, dlatego też podczas przedstawiania oferty dla przyszłych studentów przygotowanej przez poszczególne Instytuty, występował Studencki Teatr „Chwila”. Po zajęciach uczniowie obejrzeli również „Bajki dla potłuczonych” kabaretu „Potem” w interpretacji Amatorskiej Grupy Teatralnej St. ResoR.