WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

fotografia artykułu w „Życiu Siedleckim” pt. Uniwersytet uczy przede wszystkim myśleć W „Życiu Siedleckim” ukazał się obszerny wywiad z dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Panią dr hab. Beatą Walęciuk-Dejneką, prof. uczelni.
zapraszamy do lektury

B. Walęciuk-Dejneka – fotografia

Szanowni Państwo,
Studenci pierwszych lat filologii polskiej, filologii, historii, logopedii z audiologią oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach.
W tej nietypowej formie/formule witam Państwa bardzo serdecznie – jako Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych – w naszej społeczności akademickiej. Zdaję sobie sprawę z wielu trudności, przed którymi znajdujemy się obecnie, a szczególnie Państwo – studenci pierwszych lat, którym nie było dane – jak na razie – doświadczyć akademickości: zajęć w salach, wykładów na auli, bezpośrednich spotkań z wykładowcami, życia studenckiego. Wierzę jednak, że uda nam się te komplikacje, przeszkody przetrwać i za jakiś czas będzie okazja do spotkania i poznania się w rzeczywistości nie sieciowej, lecz realnej.
Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy na Wydziale, by Was kształcić, uczyć, dostarczać niezbędnej wiedzy i praktyki, ale też i po to, by Wam pomagać. Na Wydziale, w Instytutach, Pracowni Sztuki są Państwo Dyrektorzy, Kierownicy, są nauczyciele akademiccy, są pracownicy administracji, są Państwa opiekunowie, jestem też i ja. Dlatego zapraszam, zachęcam do kontaktu – telefonicznego, zdalnego, mailowego, każdego innego, jeśli tylko będziecie mieli taką potrzebę.
Z serdecznymi pozdrowieniami, życzeniami pomyślności i zdrowia

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
UPH w Siedlcach
Szanowni Państwo,
Doktoranci i Studenci wszystkich kierunków studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
W tej nietypowej formie witam Państwa bardzo serdecznie – jako Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych. Życzę Wszystkim – z początkiem roku akademickiego 2020/2021 - wytrwałości, pomyślności i zdrowia. Wierzę, że uda nam się pokonać ten trudny dla nas wszystkich czas i z wielką radością powrócimy do sal i auli Wydziału oraz Uczelni, że spotkamy się w rzeczywistości nie sieciowej, lecz realnej.
Z wyrazami szacunku,

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
UPH w Siedlcach
Stypendyści NAWA w sali wykładowej – fotografia 12 października 2020 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Wydziale Nauk Społecznych UPH odbyło się spotkanie z uczestnikami Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce w roku akademickim 2020/2021 Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowanego przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
W tym roku słuchaczami Kursu są stypendyści rządu polskiego z dwóch programów: im. gen. W. Andersa dla Polonii i im. I. Łukasiewicza, z następujących krajów: Bangladeszu, Białorusi, Brazylii, Etiopii, Indonezji, Ghany, Kazachstanu, Kolumbii, Mołdawii, Nigerii, Rumunii, Ukrainy i Uzbekistanu.
Kursanci przez rok uczyć się będą intensywnie języka polskiego, poznawać polską kulturę, historię, oraz zdobywać wiedzę z przedmiotów kierunkowych: matematyki, fizyki, informatyki czy statystyki. To już drugie takie przedsięwzięcie Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej.
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w UPH – władze uczelni w auli W wyjątkowej formule, ale nie mniej uroczyście 1 października 2020 roku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021.
W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH, poczet sztandarowy UPH oraz przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, doktorantów i goście Uniwersytetu.
W tym roku grono uczestników uroczystości zostało znacząco ograniczone, zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. Społeczność akademicka mogła oglądać transmisję ceremonii na żywo za pośrednictwem internetu.