Druk
Plik
wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego
wniosek o udzielenie warunku krótkoterminowego
wniosek o udzielenie warunku długoterminowego
wniosek o wydanie duplikatu dokumentu
wniosek o zmianę trybu studiów
wniosek o przepisanie ocen
wniosek o indywidualną organizację studiów (IOS)
harmonogram zajęć (IOS)