WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego
dostępny cyfrowo | DOC | 26 KB
wniosek o udzielenie warunku krótkoterminowego
dostępny cyfrowo | DOC | 27 KB
wniosek o udzielenie warunku długoterminowego
dostępny cyfrowo | DOC | 26 KB
wniosek o wydanie duplikatu dokumentu
dostępny cyfrowo | DOC | 26 KB
wniosek o zmianę trybu studiów
dostępny cyfrowo | DOC | 25 KB
wniosek o zmianę trybu studiów
dostępny cyfrowo | DOC | 25 KB
wniosek o powtarzanie semestru
dostępny cyfrowo | DOC | 24 KB
wniosek o przepisanie ocen
dostępny cyfrowo | DOC | 26 KB
wniosek o indywidualną organizację studiów (IOS)
dostępny cyfrowo | DOC | 26 KB
harmonogram zajęć (IOS)
dostępny cyfrowo | DOC | 38 KB
wniosek o wydanie zaświadczenia
dostępny cyfrowo | DOC | 28 KB