Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora UPH w sprawie zasad organizacji i realizacji
wymiany akademickiej w roku akademickim 2019/2020