WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Z życia wydziału

6th Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature – plakat


Spotkanie ze studentami pierwszych lat – widok ogólny auli

6 października 2021 roku w auli Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych odbyło się spotkanie studentów pierwszych lat kierunków: filologia, historia, filologia polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz logopedia z audiologią z władzami Wydziału.


Projekt NAWA – Promocja Języka Polskiego – logo NAWA

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w pro­gramie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.

Eryk Magier– zdjęcie

Organizatorzy konferencji „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości” wyróżnili referat studenta historii Eryka Magiera.

Struktura wydziału
Ogłoszenia
Informacja o pracy dziekanatu

Szczegółowe informacje o pracy dziekanatu – terminarz przyjęć interesantów, dane kontaktowe etc.

Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2021/2022 (dotyczy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 92/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego, wnioski o przyznanie stypendium należy
składać do 27 października 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o stypendium doktoranckie zostały określone ww. zarządzeniu (z póź. zmianami).
Klauzula informacyjna (wymagana przy wniosku o stypendium doktoranckie)

Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2021/2022 Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 Informacja Rektora dotycząca trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów