WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Od 1 lipca do 30 września 2021 r. – w środy – dziekanat będzie czynny w godzinach 10:00-14:00
Z życia wydziału

XXI Międzynarodowa konferencja Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация – plakat

W dniach 7–9 września 2021 r. na platformie MS TEAM odbyła się XXI Międzynarodowa konferencja „Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia = Slavic Word-Formation: Synchrony, Innovations, Neologization = Славянское словообразование: синхрония, инновации, неологизация”, w której brało udział 39 znanych lingwistów z 15 krajów europejskich.


Kursy Przygotowawcze NAWA do podjęcia studiów w Polsce – logo NAWA

Po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji „Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce”.
W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy.
Kurs jest prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA otrzymało 10 uczelni


Letnia Szkoła Języka Polskiego na Ukrainie – kilkanaście osób siedzących przy stolikach w dużej sali

W dniach 1-12 sierpnia 2021 roku w Zamłyniu na Ukrainie, w Ośrodku Integracji, odbyła się X Letnia Szkoła Języka Polskiego, w której uczestniczyła młodzież polonijna z Ukrainy.


Wręczenie dyplomów doktorskich – IH UPH

24 czerwca 2021 r. odbyło się wręczenie dyplomów doktorskich.
W dyscyplinie historia dyplomy odebrali: dr Małgorzata Rospara, dr Paweł Orłowski, dr Piotr Romanowski i dr Damian Siebieszuk.

Struktura wydziału
Ogłoszenia
Informacja o pracy dziekanatu

W okresie 1 lipca – 30 września 2021 roku – w środy – dziekanat będzie czynny w godzinach 10:00-14:00


28.09.2021 r. dziekanat czynny 10:00–13:00
29.09.2021 r. dziekanat czynny 11:00–13:00

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1464) informujemy, że legitymacje studenckie pozostają ważne – bez konieczności przedłużania ich ważności – do 14 października 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.
Oto studencki dekalog spisowy

Uwaga studenci
Do 30 września 2021 r. trwają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych
Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 Rekrutacja nauczycieli akademickich i pracowników UPH na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 Informacja w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu od 1 do 30 września 2021 r. Informacja Rektora dotycząca trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
Informacja dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy nie zaliczyli lub nie przystąpili do testu z „Przysposobienia bibliotecznego”

Od 19 kwietnia 2021 r. można rozwiązywać test w formie drukowanej w Oddziale Informacji Naukowej BG.
ul. ks. J. Popiełuszki 9 (parter)
08-110 Siedlce


Kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej Biblioteki Głównej: infobib@uph.edu.pl  |  tel. 25 643 17 48

Pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów