WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z życia wydziału

monografia – Logopedia. Od teorii do praktyki – okładka książki

Nakładem Wydawnictwa UPH ukazała się monografia pod redakcją naukową dr Marty Krakowiak pt. „Logopedia. Od teorii do praktyki”.
Seria „Logopedia – Teoria – Praktyka” została zaplanowana jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń logopedów – praktyków, badaczy zagadnień związanych z komunikacją językową i jej zaburzeniami.


konkurs wymowy angielskiej – plakat

Już po raz trzeci zapraszamy uczniów Państwa szkoły wraz opiekunami do udziału w Konkursie Wymowy Angielskiej, którego ideą jest propagowanie kultury poprawnej wymowy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z Siedlec i okolic, a odbędzie się w formule online w dniu 7 czerwca 2021 r.

Struktura wydziału
Ogłoszenia
Informacja o pracy dziekanatu

Informujemy, iż w związku z realizacją zajęć w formie online Dziekanat WNH w soboty będzie nieczynny.

Stypendia z dotacji projakościowej dla doktorantów
Rekrutacja nauczycieli akademickich i pracowników UPH na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022
Informacja dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy nie zaliczyli lub nie przystąpili do testu z „Przysposobienia bibliotecznego”

Od 19 kwietnia 2021 r. można rozwiązywać test w formie drukowanej w Oddziale Informacji Naukowej BG.
Adres:
ul. ks. J. Popiełuszki 9 (parter)
08-110 Siedlce
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 8:00 do 15:00
środa – od 9:00 do 17:00


Kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej Biblioteki Głównej: infobib@uph.edu.pl  |  tel. 25 643 17 48

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora UPH z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów