WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Z życia wydziału

Poznanie innego drogą do tożsamości  – seminarium naukowe


Wystawa prac studentów edukacji artystycznej 2022


X Dyktando Siedleckie 2022


Międzynarodowy Konkurs Komiksowy pt. Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat 2022

Darya Sysoyeva – studentka kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” – zdobyła nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Komiksowym „Legendy i baśnie z krajów Europy Karpat”. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu Cyfrowa Europa Karpat, z inicjatywy Kancelarii Sejmu RP przez Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Struktura wydziału
Ogłoszenia
Informacja o pracy dziekanatu

Szczegółowe informacje o pracy → dziekanatu – terminarz przyjęć interesantów, dane kontaktowe etc.

Ogłoszenie Duszpasterstwa Akademickiego

Decyzją Biskupa Kazimierza Gurdy, nasze Duszpasterstwo zawiesza swoją działalność liturgiczną na czas wakacji, co oznacza, że nie będzie Mszy Świętych niedzielnych, ani środowych – w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Zobacz więcej informacji
Przedłużenie obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 31 lipca 2022 roku (do 23:59) Instrukcja dla studentów i pracowników dot. COVID-19 Informacja Rektora dotycząca trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów