WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z życia wydziału

Beata Dejneka | fotografia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa | Tyrani i tyranie w literaturze, kulturze i języku

Narodowe Czytanie 2023 – zdjęcie plenerowe

Zapraszamy do Centralnego Punktu Obsługi Kandydata celem złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej.
Mieści się on w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9) – sale 0.69 i 0.70.
Punkt jest czynny do 6 października 2023 r. od poniedziałku do soboty w godz. 8:00–16:00.
Kontakt z komisją rekrutacyjną – dyżur telefoniczny trwa do 6 października 2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, tel. (25) 643-18-93 i 643-18-94.
Kierunki studiów