WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z życia wydziału

Finał Siedleckiego Konkursu Historycznego 2020 – ilustracja

23 marca 2021 r. miało miejsce ogłoszenie wyników Siedleckiego Konkursu Historycznego.
Temat przewodni bieżącej edycji brzmiał „Pandemie i epidemie w historii – refleksje młodego pokolenia”.
Do etapu finałowego zakwalifikowano 13 prac konkursowych.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie reprezentujący szkoły z terenu Siedlec i regionu.
29 marca 2021 r. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UPH, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, wręczył nagrodę za 1 miejsce w konkursie. Otrzymała ją uczennica Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach Alicja Wiraszka, pracująca pod merytoryczną opieką mgr Agnieszki Przeździeckiej.
Praca zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym „Officina Historiae”.

Struktura wydziału
Ogłoszenia
Uprzejmie informujemy, że w naszej uczelni do 15 kwietnia 2021 r. trwa akcja ankietyzacyjna wśród wszystkich studentów studiów I, II i III stopnia
Informacja o pracy dziekanatu

Informujemy, iż w związku z realizacją zajęć w formie online, Dziekanat WNH w soboty będzie nieczynny.


14 kwietnia 2021 roku (środa) dziekanat WNH będzie czynny do godziny 14:00.

Informacja dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy nie zaliczyli lub nie przystąpili do testu z „Przysposobienia bibliotecznego”

Ze względu na sytuację epidemiczną test z „Przysposobienia bibliotecznego” zostanie ponownie otwarty w najbliższym możliwym terminie.
Proszę śledzić komunikaty na stronie Biblioteki i USOS.


Kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej Biblioteki Głównej: infobib@uph.edu.pl | tel. 25 643 17 48

Wsparcie członków wspólnoty UPH w czasie zagrożenia epidemicznego
Dyżur psychologiczny w każdy czwartek
w godz. 19:00 – 20:30 w Google Meet
dr Joanna Zienkiewicz
Informacja w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 1 do 30 kwietnia 2021 r. Zarządzenie nr 14/2021 Rektora UPH z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów