WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


6th Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature – plakat


Spotkanie ze studentami pierwszych lat – widok ogólny auli

6 października 2021 roku w auli Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych odbyło się spotkanie studentów pierwszych lat kierunków: filologia, historia, filologia polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz logopedia z audiologią z władzami Wydziału.


Projekt NAWA – Promocja Języka Polskiego – logo NAWA

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w pro­gramie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.

Eryk Magier– zdjęcie

Organizatorzy konferencji „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości” wyróżnili referat studenta historii Eryka Magiera.


Mikołaj Bieluga. Nowe papiery – wystawa w Muzeum Regionalnym w Siedlcach – afisz

Mikołaj Bieluga. Nowe papiery – wystawa w Muzeum Regionalnym w Siedlcach czynna od 17 września do 14 listopada 2021 r.