WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


konkurs wymowy angielskiej – plakat

Już po raz trzeci zapraszamy uczniów Państwa szkoły wraz opiekunami do udziału w Konkursie Wymowy Angielskiej, którego ideą jest propagowanie kultury poprawnej wymowy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z Siedlec i okolic, a odbędzie się w formule online w dniu 7 czerwca 2021 r.


pismo Prezes PARP do Rektorów uczelni

Celem „Akademia PARP” – portalu e-learningowego uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.


rekrutacja na na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 - ilustracja

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się proces rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 w UPH.