WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ogłoszenia
Uwaga Studenci !
28 października br. Dziekanat Wydziału Nauk Humani­stycznych będzie czynny w godzinach 12:00–15:15
Informacja dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych
Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych za­prasza studentów pierwszego roku do dziekanatu w celu:
– podpisania ślubowania,
– odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej,
– wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie
od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł).
→ w terminie pierwszego zjazdu
Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich i pra­cowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.
Uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy studia stacjo­narne II stopnia na kierunku → logopedia.
Szczegółowe informacje na stronie IRK
WAŻNE
Informacje o zwiększeniu stypendium doktoran­ckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Wszelkie zaświadczenia dot. studentów/doktorantów są wydawane na podstawie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem odbioru).
Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji
Zasady dokumentowania i upowszechniania publikacji pracowników, doktorantów i studentów UPH określa → Zarządzenie Rektora Nr 69/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
WOT
Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza chętnych do wzięcia udziału → w praktykach i stażach

Kontakt
siedziba WNH
Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
 
Wydarzenia

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Nasze kierunki studiów