WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


  • Protokoły
Protokół z analizy i oceny weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (dostępny cyfrowo | DOC, 54 KB) Protokół z analizy sylabusów (dostępny cyfrowo | DOC, 55 KB) Protokół z posiedzenia zespołu ds. oceny efektów uczenia się z analizy sylabusów (dostępny cyfrowo | DOC, 55 KB) Protokół z egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej (dostępny cyfrowo | DOC, 61 KB) Protokół z analizy sylabusów w Szkole Doktorskiej (dostępny cyfrowo | DOC, 47 KB) Protokół zbiorczy koordynatora dyscypliny z analizy sylabusów w Szkole Doktorskiej UPH (dostępny cyfrowo | DOC, 46 KB)
  • Raporty
Raport nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/modułu efektów uczenia się (dostępny cyfrowo | DOC, 52 KB) Raport nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia ogólnouczelnianego i wydziałowego z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/modułu efektów uczenia się (dostępny cyfrowo | DOC, 46 KB) Raport dyrektora instytutu z osiągnięcia efektów uczenia się na kierunku studiów (dostępny cyfrowo | DOC, 45 KB) Raport z podsumowania wyników oceny weryfikacji efektów uczenia sięw odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (dostępny cyfrowo | DOC, 50 KB) Raport z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla zajęć/modułu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej UPH (dostępny cyfrowo | DOC, 57 KB) Raport Dyrektora Szkoły Doktorskiej z osiągnięcia efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej UPH (dostępny cyfrowo | DOC, 42 KB)
  • Załączniki
Załącznik 1 – Plan hospitacji zajęć dydaktycznych (dostępny cyfrowo | DOC, 31 KB) Załącznik 2 – Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (dostępny cyfrowo | DOC, 37 KB) Załącznik 3 – Sprawozdanie z przebiegu hospitacji (dostępny cyfrowo | DOC, 42 KB)