WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szkolenie „Moje bezpieczeństwo” – fotografia pokazu w sali wykładowej 21 kwietnia 2017 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego naszej Uczelni miały miejsce niecodzienne zajęcia. W ramach cyklu wykładów otwartych pt. „Moje bezpieczeństwo” został rozegrany epizod tzw. „aktywnego strzelca”. Podczas prowadzonych zajęć do auli wtargnął zamaskowany, uzbrojony mężczyzna i oddając kilka strzałów ranił dwie osoby. W tę rolę wcielił się Pan Piotr Kosyl, Dyrektor Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu. Pozorantami byli: Pan Rafał Wieczorek – członek Warszawskiego oddziału organizacji „Strzelec” oraz dr Paweł Szmitkowski, pracownik INSiB.
Osobom poszkodowanym udzielona została niezbędna pomoc, przy okazji której przeprowadzony został bardzo obszerny i wyczerpujący instruktaż. Prowadził go Pan Marcin Borkowski – były oficer BOR-u, obecnie pracujący jako ratownik medyczny. Pomagali mu pracownicy Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu, Panowie Łukasz Wasik i Jakub Fęderski. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży realności tego typu zagrożenia oraz poznanie prawidłowych zachowań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i zagwarantowania opieki potencjalnym poszkodowanym.