WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Finał Siedleckiego Konkursu Historycznego 2020 – ilustracja
23 marca 2021 r. miało miejsce ogłoszenie wyników Siedleckiego Konkursu Historycznego.
Temat przewodni bieżącej edycji brzmiał „Pandemie i epidemie w historii – refleksje młodego pokolenia”. Do etapu finałowego zakwalifikowano 13 prac konkursowych. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie reprezentujący szkoły z terenu Siedlec i regionu.
29 marca 2021 r. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UPH, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk wręczył nagrodę za 1 miejsce w konkursie. Otrzymała ją uczennica Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach Alicja Wiraszka, pracująca pod merytoryczną opieką mgr Agnieszki Przeździeckiej.
Praca zostanie opublikowana w czasopiśmie naukowym „Officina Historiae”.