WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


pismo Prezes PARP do Rektorów uczelni

Celem „Akademia PARP” – portalu e-learningowego uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.