WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Kursy Przygotowawcze NAWA do podjęcia studiów w Polsce – logo NAWA

Po raz trzeci otrzymaliśmy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej decyzję o realizacji „Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce”.
W roku akademickim 2021/2022 naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych podejmie na naszej uczelni 60 studentów z zagranicy.
Kurs jest prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA otrzymało 10 uczelni


Letnia Szkoła Języka Polskiego na Ukrainie – kilkanaście osób siedzących przy stolikach w dużej sali

W dniach 1-12 sierpnia 2021 roku w Zamłyniu na Ukrainie, w Ośrodku Integracji, odbyła się X Letnia Szkoła Języka Polskiego, w której uczestniczyła młodzież polonijna z Ukrainy.


Wręczenie dyplomów doktorskich – IH UPH

24 czerwca 2021 r. odbyło się wręczenie dyplomów doktorskich.
W dyscyplinie historia dyplomy odebrali: dr Małgorzata Rospara, dr Paweł Orłowski, dr Piotr Romanowski i dr Damian Siebieszuk.


monografia – Logopedia. Od teorii do praktyki – okładka książki

Nakładem Wydawnictwa UPH ukazała się monografia pod redakcją naukową dr Marty Krakowiak pt. „Logopedia. Od teorii do praktyki”.
Seria „Logopedia – Teoria – Praktyka” została zaplanowana jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń logopedów – praktyków, badaczy zagadnień związanych z komunikacją językową i jej zaburzeniami.


Wystawa „Wizerunek kobiet w Kulturze ludowej” w Mejszagole – plakat

Jakie misje pełniły kobiety w polskiej kulturze i tradycji ludowej? Otóż były to znachorki, zielarki, płaczki, akuszerki, prorokinie, tancerki. To też jest tematem wystawy, która zagościła w centrum kultury w Mejszagole (Litwa).