WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


wykład online | zrzut ekranu

11 stycznia 2021 roku prof. Józef Porayski-Pomsta wygłosił dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Instytutu oraz członków Towarzystwa Kultury Języka wykład online na temat „Polska grzeczność językowa”.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych środowisk edukacyjnych.
Wystąpienie Pana Profesora wywołało ożywioną dyskusję na temat zasad i norm językowych we współczesnej polszczyźnie.