WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej – okładka książki

Prezentowany drugi tom „Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej” pod red. Aliny Maciejewskiej poświęcony jest wielospecjalistycznym ujęciom badań nad narracją. Znajdą w nim Państwo artykuły poświęcone zagadnieniom metodologicznym, których opracowania wymaga wykorzystywanie narracji w praktyce logopedycznej, teksty będące prezentacją wyników badań nad narracją w różnych zaburzeniach mowy, również opisy sposobów zastosowania narracji w diagnozie i terapii logopedycznej, naukach medycznych oraz studia przypadków.

Koło naukowe polonistów – spotkania literackie

22 listopada 2021 roku, po prawie dwuletniej przerwie, Koło Naukowe Polonistów wznowiło spotkania literackie „Przy lampce”. Czytanie literatury, w Uczelnianym Ośrodku Kultury PeHa. Tematem przewodnim były: Dzieła sztuki w poezji i prozie. Studenci polonistyki zaprezentowali fragmenty prozy i poezję, nie tylko z kanonu wielkiej literatury.

6th Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature – plakat reklamowy

Rafał Roguski – zdjęcie O genezie naszego Narodowego Święta Niepodległości i historycznych okoliczności z nim związanych – na antenie Katolickiego Radia Podlasie – mówił dr Rafał Roguski z Instytutu Historii

NAWA logoOśrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”.
Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz w partnerstwie z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy. Celem projektu jest kształtowanie różnic językowych, promocja języka polskiego oraz eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Polsce i na Litwie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.